Regionální koordinátor podpory přírodovědných a technických oborů Ústecký kraj

<< Prosinec 2017 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Česko-německé botanické exkurze

V rámci projektu Cíl3 „Projekt na zachování populací vzácných rostlin bezlesého prostředí v Čechách a v Sasku“ byly pro studenty připraveny česko-německé botanické exkurze. Účastníky byly studenti TU Dresden a UJEP Ústí n. L. Jízdné bude hrazeno z prostředků projektu. Tlumočení zajištěno.

13.10.2012: Exkurze do Botanické zahrady Technické univerzity v Drážďanech – s odborným doprovodem a tlumočníkem.

19.10.2012: Exkurze do okolí Komáří vížky

Společná exkurze se studenty z TU Dresden: podzimní aspekt horských luk, revitalizace Černého potoka, agrární valy; podle počasí a časových možností Špičák u Krásného Lesa.

ESF GENeraceY CSVS UJEP Portál vytvořen ACSA v roce 2011 - projektové řízení, kurzy facebook YouTube