Regionální koordinátor podpory přírodovědných a technických oborů Ústecký kraj

<< Březen 2018 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Ústecký kraj
www.reformy-msmt.cz, www.generaceY.cz

Přírodovědců a techniků kvapem ubývá – stejně jako ubývá žáků a studentů, kteří nemají rádi matematiku, chemii či fyziku. Ovšem nebudou-li přírodovědně a technicky vzdělaní odborníci, bude na tom naše země brzy velmi špatně. V konečném důsledku ohrožuje tento fenomén i ekonomickou soběstačnost naší republiky.

Proč tomu tak je a co se s tím dá dělat, se snažil zmapovat projekt „IPN Podpora technických a přírodovědných oborů“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který je financovaný z Evropského sociálního fondu, OP VK.

Projekt byl zahájen v lednu 2009 a mezi jeho cíle patřila efektivní podpora studia technických a přírodovědných oborů v jednotlivých krajích České republiky. Regionálním koordinátorem pro Ústecký kraj se stalo Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., jeho partnery pak Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Akademické centrum studentských aktivit.

Prostřednictvím projektu jsme se snažili představit žákům druhého stupně základních škol, středoškolákům a uchazečům o vysokoškolské studium přírodovědné a technické obory jako fascinující část lidského poznání, jehož studium má velkou budoucnost – budoucnost generace Y. Učitelům jsme nabídli různé vzdělávací aktivity či si s nimi povídali o problémech, které je při výuce přírodovědných a technických oborů trápí.

Zde nabízíme přehled stěžejních aktivit, které jsme prostřednictvím projektu zrealizovali. Některé z nich budete brzy moci znovu absolvovat v rámci udržitelnosti projektu. Pokud máte zájem o podrobné informace, neváhejte se obrátit na Kontaktní kancelář projektu.

KURZY NOVÝCH METOD VÝUKY PRO PEDAGOGY ZŠ a SŠ

POKUSY, VHODNÉ K ZAŘAZENÍ DO VÝUKY, PŘELOŽENÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S VÝUKOU PTO PROSTŘEDNICTVÍM SOUTĚŽE PRO UČITELE ZŠ – PEČEŤ KVALITY

MOTIVAČNÍ PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY ZŠ A SŠ

POPULARIZAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

ESF GENeraceY CSVS UJEP Portál vytvořen ACSA v roce 2011 - projektové řízení, kurzy facebook YouTube